Na wesołoKoncert w Powsinie
Spotkanie kolędowe z Federacją Caecilianum
Wernisaż w Domu Kultury Orion
Epifania na Niedzielę Palmową