Na wesołoKoncert majowy
Koncert na zakończenie sezonu
Koncert pasyjny Epi – odsłona II
Koncert czerwcowy