WyjazdyKoncert pasyjny na Freta
Przegląd Kolędowy
Koncert Kolędowy – odsłona pierwsza
Letnie warsztaty chóralne z Epifanią